Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Oddělení majetkoprávní

 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
12.01.2018 15.02.2018 15/2018
MěÚ OMP2

Město Zábřeh vypisuje volné nabídkové řízení na pronájem prostor určených k podnikání nájemce v budově Masarykovo náměstí 23/22 v Zábřehu, která je součástí pozemku p. č. 66 v k. ú. Zábřeh na Moravě

15_2018.pdf(Velikost: 2 Mb)
12.01.2018 12.02.2018 14/2018
MěÚ OMP1

Město Zábřeh nabízí k užívání část pozemku p.č. 2952 v k. ú. Zábřeh na Moravě k zahrádkářským účelům

14_2018.pdf(Velikost: 1 Mb)