Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Ostatní

 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
17.01.2018 19.02.2018 24/2018
Měú Zábřeh - oddělení personální2

Město Zábřeh vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent Odboru technické správy MěÚ Zábřeh

24_2018.pdf(Velikost: 2 Mb)
08.01.2018 26.03.2018 9/2018
Měú Zábřeh - oddělení personální2

Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice - referent Odboru občanskosprávních agend Městského úřadu Zábřeh

9_2018.pdf(Velikost: 175 Kb)
08.01.2018 01.03.2018 8/2018
Měú Zábřeh - oddělení personální2

Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice - referent Odboru správního, oddělení dopravy Městského úřadu Zábřeh - zkušební komisař

8_2018.pdf(Velikost: 174 Kb)
05.01.2018 05.02.2018 7/2018
Okresní soud v Šumperku1

Usnesení - Vladimír Škubal

7_2018.pdf(Velikost: 954 Kb)
05.01.2018 23.01.2018 6/2018
KÚOK8

Závěr zjišťovacího řízení - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje, aktualizace 2017

6_2018.pdf(Velikost: 4 Mb)
21.12.2017 01.02.2018 592/2017
Měú Zábřeh - oddělení personální2

Město Zábřeh vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice referent Odboru občanskosprávních agend Městského úřadu Zábřeh, krizový manažer

592_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
07.12.2017 01.02.2018 556/2017
Měú Zábřeh - oddělení personální1

Město Zábřeh vyhlašuje personální výběrové řízení na obsazení pracovní pozice - referent Odboru informatiky MěÚ Zábřeh - správce informačních a komunikačních technologií

556_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
01.12.2017 31.01.2018 546/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Jmenování zapisovatelek/lů okrskových volebních komisí do voleb prezidenta republiky ve městě Zábřeh

546_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
29.11.2017 539/2017
MěÚ OF19

Oznámení o zveřejnění - IX. rozpočtová změna pro rok 2017

539_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
23.11.2017 29.01.2018 529/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám prezidenta republiky

529_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
13.11.2017 29.01.2018 501/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbě prezidenta republiky

501_2017.pdf(Velikost: 905 Kb)
01.11.2017 02.02.2018 485/2017
Státní pozemkový úřad1

Nabídka pozemků k pronájmu

485_2017.pdf(Velikost: 751 Kb)
04.10.2017 05.04.2018 442/2017
Policie ČR2

Úřední popis zajištěných věcí při ohledání místa činu dne 1.11.2016

442_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
16.06.2017 02.07.2018 267/2017
MěÚ ORÚP9

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016

267_2017.pdf(Velikost: 8 Mb)
24.05.2017 229/2017
MěÚ OF23

Oznámení o zveřejnění - IV. rozpočtová změna pro rok 2017

229_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
31.03.2017 133/2017
MěÚ OF25

Oznámení o zveřejnění - II. rozpočtová změna pro rok 2017

133_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
20.10.2016 01.01.2019 507/2016
MěÚ ORÚP1

Zábřeh - oprava komunikací II/315, II/369, III/31534 a III/31527

507_2016.pdf(Velikost: 1 014 Kb)
25.11.2015 31.12.2023 348/2015
ÚZSVM2

Výzva vlastníků nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě, jak vyžaduje katastrální zákon

348_2015.pdf(Velikost: 742 Kb)
majetek - neznamy vlastnik - k 1.11.2015.xls(Velikost: 1 Mb)