Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Sekretariát

 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
15.01.2018 29.01.2018 21/2018
MěÚ odd. sekretariát2

Oznámení o době a místě konání voleb prezidenta republiky

21_2018.pdf(Velikost: 2 Mb)
15.01.2018 31.01.2018 20/2018
MěÚ odd. sekretariát2

Dodatek č. 15 k veřejnoprávní smlouvě - Město Šumperk a Město Zábřeh

20_2018.pdf(Velikost: 1 Mb)
15.01.2018 31.01.2018 19/2018
MěÚ odd. sekretariát2

Dodatek č. 10 k veřejnoprávní smlouvě - Město Šumperk a Město Zábřeh

19_2018.pdf(Velikost: 1 Mb)
01.12.2017 31.01.2018 546/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Jmenování zapisovatelek/lů okrskových volebních komisí do voleb prezidenta republiky ve městě Zábřeh

546_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
23.11.2017 29.01.2018 529/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Informace o počtu a sídle volebních okrsků k volbám prezidenta republiky

529_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
13.11.2017 29.01.2018 501/2017
MěÚ odd. sekretariát1

Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí k volbě prezidenta republiky

501_2017.pdf(Velikost: 905 Kb)
18.05.2016 20.05.2019 247/2016
MěÚ odd. sekretariát5

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MAS Horní Pomoraví, o. p. s.

247_2016.pdf(Velikost: 2 Mb)
16.12.2015 17.12.2018 377_2015
MěÚ odd. sekretariát4

Dodatek č. 13 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností dne 30.12.2002

377_2015.pdf(Velikost: 2 Mb)
16.12.2015 17.12.2018 376_2015
MěÚ odd. sekretariát4

Dodatek č. 8 k veřejnoprávní smlouvě ouzavřené mezi obcemi s rozšířenou působností dne 1.11.2007

376_2015.pdf(Velikost: 2 Mb)