Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Úřední deska - Obsah fyzické ÚD

seznam dokumentů aktuálně vyvěšených na fyzické úřední desce MěÚ, včetně data vyvěšení a sejmutí.

Seznam použitých zkratek


 

Datum vyvěšení Datum svěšení Název
Nechává vyvěsit Počet listů Popis Přiložené soubory
23.06.2017 276/2017
MěÚ OF25

Oznámení o zveřejnění - V. rozpočtová změna pro rok 2017

276_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
23.06.2017 275/2017
MěÚ OF19

Oznámení o zveřejnění - Závěrečný účet města Zábřeh za rok 2016

275_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
275_2017_1.pdf(Velikost: 3 Mb)
275_2017_2.pdf(Velikost: 2 Mb)
275_2017_3.pdf(Velikost: 2 Mb)
275_2017_4.pdf(Velikost: 328 Kb)
275_2017_5.pdf(Velikost: 2 Mb)
16.06.2017 02.07.2018 267/2017
MěÚ ORÚP9

Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko za rok 2016

267_2017.pdf(Velikost: 8 Mb)
24.05.2017 229/2017
MěÚ OF23

Oznámení o zveřejnění - IV. rozpočtová změna pro rok 2017

229_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
22.05.2017 25.05.2020 224/2017
MěÚ OS10

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Interna Zábřeh s.r.o.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci: Interna Zábřeh s.r.o.

2) partner - Interna Zábřeh s.r.o.

3) IČ - 60774916

4) celková poskytnutá částka - 380.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh

224_2017.pdf(Velikost: 7 Mb)
15.05.2017 18.05.2020 216/2017
MěÚ OŠKT7

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní klub SULKO Zábřeh, z.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci: Sportovní klub SULKO Zábřeh, z.s.

2) partner - Sportovní klub SULKO Zábřeh, z.s.

3) IČ - 67341632

4) celková poskytnutá částka - 700.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

216_2017.pdf(Velikost: 183 Kb)
12.05.2017 13.05.2020 211/2017
MěÚ OSZ6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

2) partner - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

3) IČ - 67341632

4) celková poskytnutá částka - 80.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

211_2017.pdf(Velikost: 1 Mb)
10.05.2017 11.05.2020 210/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

2) partner - Hnízdo, Mateřské a rodinné centrum Zábřeh, z.s.

3) IČ - 67341632

4) celková poskytnutá částka - 10.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

210_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
10.05.2017 11.05.2020 206/2017
MěÚ OŠKT7

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Sportovní kluby Zábřeh, z. s.

Metadata o uzavřené smlouvě:
1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Sportovní kluby Zábřeh, z. s.
2) partner - Sportovní kluby Zábřeh, z. s.
3) IČ - 26618087
4) celková poskytnutá částka - 900.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

206_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
27.04.2017 185/2017
MěÚ OF24

Oznámení o zveřejnění - III. rozpočtová změna pro rok 2017

185_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
05.04.2017 06.04.2020 143/2017
MěÚ odd. sekretariát5

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MAS Horní Pomoraví o.p.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci MAS Horní Pomoraví o.p.s.

2) partner - MAS Horní Pomoraví o.p.s.

3) IČ - 27777146

4) celková poskytnutá částka - 64.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

143_2017.pdf(Velikost: 738 Kb)
31.03.2017 133/2017
MěÚ OF25

Oznámení o zveřejnění - II. rozpočtová změna pro rok 2017

133_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
13.03.2017 16.03.2020 97/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Spolek Metoděj

Metadata o uzavřené smlouvě:
1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Spolek Metoděj
2) partner - Spolek Metoděj
3) IČ - 42766664
4) celková poskytnutá částka - 200.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

97_2017.pdf(Velikost: 4 Mb)
13.03.2017 16.03.2020 96/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Základní umělecká škola Zábřeh

Metadata o uzavřené smlouvě:
1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Základní umělecká škola Zábřeh
2) partner - Základní umělecká škola Zábřeh
3) IČ - 64095151
4) celková poskytnutá částka - 120.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

96_2017.pdf(Velikost: 5 Mb)
13.03.2017 16.03.2020 93/2017
MěÚ OŠKT6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Divadlo Václav, z.s.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Divadlo Václav, z.s.

2) partner - Divadlo Václav, z.s.

3) IČ - 67341845

4) celková poskytnutá částka - 298.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

 

93_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
01.03.2017 79/2017
MěÚ OF11

Oznámení o zveřejnění - rozpočet na rok 2017

79_2017.pdf(Velikost: 3 Mb)
01.03.2017 78/2017
MěÚ OF22

Oznámení o zveřejnění - I. rozpočtová změna pro rok 2017

78_2017.pdf(Velikost: 9 Mb)
01.03.2017 77/2017
MěÚ OF2

Oznámení o zveřejnění - rozpočtový výhled na roky 2018-2019

77_2017.pdf(Velikost: 341 Kb)
11.01.2017 13.01.2020 12/2017
MěÚ OF7

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby - Zábřežská kulturní, s.r.o.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) příjemci Zábřežská kulturní, s.r.o.
2) partner - Zábřežská kulturní, s.r.o.
3) IČ - 277 62 661
4) celková poskytnutá částka - 2.500.000,00Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a

12_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
05.01.2017 06.01.2020 6/2017
MěÚ OF8

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby - EKO servis Zábřeh s.r.o.

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění služeb obecného hospodářského zájmu) příjemci EKO servis Zábřeh s.r.o.
2) partner - EKO servis Zábřeh s.r.o.
3) IČ - 258 96 903
4) celková poskytnutá částka - 4.000.000,00Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez

6_2017.pdf(Velikost: 2 Mb)
19.12.2016 20.12.2019 571/2016
MěÚ OS6

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Charita Zábřeh

2) partner - Charita Zábřeh

3) IČ - 42766796

4) celková poskytnutá částka - 200.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

571_2016.pdf(Velikost: 2 Mb)
19.12.2016 20.12.2019 570/2016
MěÚ OS11

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Charita Zábřeh

Metadata o uzavřené smlouvě:

1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Charita Zábřeh

2) partner - Charita Zábřeh

3) IČ - 42766796

4) celková poskytnutá částka - 900.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

570_2016.pdf(Velikost: 8 Mb)
20.10.2016 01.01.2019 507/2016
MěÚ ORÚP1

Zábřeh - oprava komunikací II/315, II/369, III/31534 a III/31527

507_2016.pdf(Velikost: 1 014 Kb)
18.05.2016 20.05.2019 247/2016
MěÚ odd. sekretariát5

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - MAS Horní Pomoraví, o. p. s.

247_2016.pdf(Velikost: 2 Mb)
10.05.2016 13.05.2019 228/2016
MěÚ OS9

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Společnost Podané ruce o. p. s.

Metadata o uzavřené smlouvě:
1) předmět - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace příjemci Společnost Podané ruce o.p.s.
2) partner – Společnost Podané ruce o.p.s.
3) IČ - 60557621
4) celková poskytnutá částka - 200.000,00 Kč

Dotace nepodléhají DPH, proto není možné vyčíslit částku s DPH a bez DPH tak, jak požaduje interní Pracovní postup města Zábřeh.

 

Strana 3 z 4