Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

MěÚ Zábřeh - životní situace

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, vodohospodářských úprav, stavebních úprav § 15a odst. 3 vodního zákona a § 104 stavebního zákona Ing. Rostislav Kamenec 1224
2 Ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Ing. Rostislav Kamenec 1221
3 Souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů Mgr. Filip Matějka 2460
4 Ohlašování odpadů a údajů o zařízení Mgr. Filip Matějka 2689
5 Černé skládky (nepovolené skládky odpadů) Mgr. Filip Matějka 2632
6 Žádost o odstranění pochybnosti, zda jde o pozemek určený k plnění funkcí lesa podle § 3 odst. 3 zák. č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Mgr. Filip Matějka 1916
7 Žádost o dočasné nebo trvalé odnětí (omezení) pozemků určených k plnění funkcí lesa Mgr. Filip Matějka 3702
8 Vydání lesní hospodářské osnovy Mgr. Filip Matějka 2613
9 Žádost o souhlas k umístění stavby (dle lesního zákona) Mgr. Filip Matějka 2909
10 Lovecký lístek Mgr. Filip Matějka 2152
11 Rybářský lístek Mgr. Filip Matějka 2391
12 Schválení manipulačního řádu vodního díla Mgr. Filip Matějka 2324
13 Poskytnutí vyjádření dle vodního zákona Mgr. Filip Matějka 2076
14 Udělení souhlasu dle § 17 vodního zákona Mgr. Filip Matějka 3736
15 Závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší Mgr. Filip Matějka 2437
16 Povolení k nakládání s vodami nebo jeho změna Mgr. Filip Matějka 2306
17 Společné řízení - povolení k nakládání s vodami nebo jeho změna spojené s vydáním stavebního povolení pro stavby vodních děl pro potřeby jednotlivých domácností Mgr. Filip Matějka 2202
18 Žádost o povolení k provedení stavby vodních děl Mgr. Filip Matějka 2125
19 Vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla Mgr. Filip Matějka 1883
20 Stanovisko oddělení životního prostředí k projektové dokumentaci Mgr. Filip Matějka 3163
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>
Strana 1 z 2

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace