Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

MěÚ Zábřeh - životní situace

Filtr na titulek     Počet zobrazených 
Číslo Titulek článku Autor Zobrazení
1 Územní souhlas Mgr. Filip Matějka 2901
2 Kolaudační souhlas Mgr. Filip Matějka 2723
3 Změna užívání Mgr. Filip Matějka 2394
4 Změna stavby před dokončením Mgr. Filip Matějka 3566
5 Územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru Mgr. Filip Matějka 3446
6 Stavební povolení Mgr. Filip Matějka 3009
7 Oznámení o užívání Mgr. Filip Matějka 2454
8 Ohlášení stavby Mgr. Filip Matějka 2414
9 Odstranění stavby Mgr. Filip Matějka 2998
10 Kolaudace stavby Mgr. Filip Matějka 2786
11 Autorizovaný inspektor Mgr. Filip Matějka 2177
12 Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků – sdělením ne rozhodnutím. Mgr. Filip Matějka 3207
13 Společné územní a stavební povolení Mgr. Filip Matějka 3500
14 Územně plánovací informace Mgr. Filip Matějka 2378
15 Územní rozhodnutí o změně využití území Mgr. Filip Matějka 2235
16 Územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Mgr. Filip Matějka 2208
17 Územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení Mgr. Filip Matějka 2357
18 Územní rozhodnutí o ochranném pásmu Mgr. Filip Matějka 2721
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace