Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

CZECH Point

PDF Tisk Email

 

odkaz vede na web www.czechpoint.czČeský Podací Ověřovací Informační Národní Terminál

Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 

Výpisy z veřejných evidencí:

 • Obchodní rejstřík
 • Živnostenský rejstřík
 • Katastr nemovitostí
 • Bodové hodnocení řidiče
 • Seznam kvalifikovaných dodavatelů (Informační systém o veřejných zakázkách) Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH (Informační systém odpadového hospodářství)

Výpisy z neveřejných evidencí:

 • Rejstřík trestů
 • Rejstřík trestů právnických osob - je potřeba znát IČ subjektu

Agendy ISDS (Informační systém datových schránek)

 • Žádost o zřízení DS
 • Zneplatnění přístupových údajů a vydání nových (Při druhém vydání nových přístupových údajů se platí správní poplatek 200 kč)
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
 • Zneplatnění přístupových údajů osoby (Zrušení osoby)
 • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
 • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízená na žádost
 • Reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových

Výpisy ze základních registrů

 • Výpis údajů z registru obyvatel
 • Výpis údajů z registru osob
 • Veřejný výpis údajů z registru osob
 • Výpis o využití údajů z registru obyvatel
 • Výpis o využití údajů z registru osob
 • Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
 • Žádost o změnu údajů v registru osob
 • Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

 

Konverze dokumentů

 • Autorizovaná konverze z listinné do elektronické podoby (30 kč za stránku)
 • Autorizovaná konverze z elektronické do listinné podoby (30 kč za stránku)

Na MěÚ Zábřeh lze využít služby CZECH pointu na podatelně MěÚ - budova II, Náměstí Osvobození 15  Po a St  9:00 - 11:30  13:00 – 16:00

Út, Čt a Pá  9:00 - 11:30  13:00 – 14:00

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další i započatou stránku

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Bodové hodnocení řidiče

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kval. dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Registr účastníků provozu MA

100,- Kč

50,- Kč

Výpisy ze základních registrů

100,- Kč

50,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?

a) Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

EvidenceVyžadované informace

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Bodové hodnocení řidiče Občanský průkaz + řidičský průkaz
Seznam kvalifikovaných dodavatelů IČ subjektu
Regist účastníků provozu MA ISOH Doklad totožnosti + IČ subjektu

b) Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Aktualizováno Pondělí, 25 Listopad 2013 12:38
 

Kontakty MěÚ Zábřeh


Městský úřad Zábřeh

Telefon: 583 468 111
E-mail: posta@muzabreh.cz
Fax: 583 416 505
ID datové schránky: hk9bq2f (město Zábřeh, OVM)

Další informace