Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Klub důchodců

Historie

PDF Tisk Email

Činnost Klubu důchodců při Domu s pečovatelskou službou v Zábřehu byla zahájena v roce 1999. Soustředění poměrně značného počtu seniorů v Domě s pečovatelskou službou na příhodném místě, v centru města, vedlo k úvaze založit Klub důchodců, který by umožnil rozvinutí širší společenské činnosti důchodců, a to nejen z DPS, ale i celého města.

Prvním krokem k realizaci tohoto záměru bylo „setkání důchodců“, které svolal Městský úřad Zábřeh na den 6.5.1999. Akce proběhla v místnostech připravených pro činnost klubu a zúčastnilo se jí 65 občanů, kteří vyjádřili podporu návrhu na založení klubu a v diskuzi přednesli řadu námětů pro jeho činnost. Rovněž anketa vypsaná v této souvislosti potvrdila zájem o klubovou činnost řady občanů Zábřehu.

Po tomto setkání začali důchodci, kteří se uvolili k práci v klubu, připravovat vše potřebné pro zahájení činnosti. Byl připraven návrh „Řádu pro činnost Klubu důchodců“, plán činnosti na nejbližší období a zabezpečeno potřebné vybavení klubové místnosti. Na schůzi dne 16.6.1999 byla schválena samospráva Klubu důchodců.

Dne 7.7.1999 se uskutečnilo slavnostní otevření Klubu důchodců při DPS Zábřeh, Nerudova 7 a projevem starosty města pana Mgr. Karla Berky byla oficiálně zahájena činnost Klubu důchodců.