Oficiální internetový informační portál města Zábřeh

Výroční zpráva o činnosti Klubu důchodců, Nerudova 7, Zábřeh za rok 2015

PDF Tisk Email

Celý rok jsme pracovali podle plánu práce, který jsme ovšem během roku neustále doplňovali a upřesňovali dle aktuální nabídky akcí nebo dle našich vlastních návrhů nebo vašich připomínek a přání.

Každý rok v lednu nám oddělení evidence obyvatel provede aktualizaci našich členů. Posíláme za samosprávu klubu blahopřání členům k životnímu jubileu
a nechceme se dopustit nedopatření. K dnešnímu dni registrujeme 208 členů klubu, z toho 34 mužů.

Samospráva klubu se pravidelně jedenkrát měsíčně scházela, vždy první úterý v měsíci a aktualizovala plán činnosti a připravovala jednotlivé akce klubu.
Na schůze samosprávy chodí i vedoucí sociálního odboru paní Mgr. Kapplová, která pro vás připravuje plakáty k vyvěšení na nástěnce a také lístečky s datem konání akcí, abyste to měli k pamatování. Děkuji všem členkám samosprávy za jejich dobrovolnou práci bez nároku na odměnu, za jejich aktivní přístup i dobré nápady. Poděkování patří i za zajištění běžného klubového provozu v úterý
a čtvrtek, kdy se nekoná společná akce, ale beseduje se při kávě a občerstvení.

A nyní si připomeňme všechny akce, které jsme během roku 2016 uskutečnili.

6. 1. jsme zahájili cyklus besed s paní Jitkou Václavíkovou na téma – Jeseníky – chaloupky pod horami, která vyprávěla o vystavených fotografiích a doprovodila je svými osobními příhodami – účast 38 osob.

22. 1. nám o poskytovaných zdravotních a sociálních službách na Interně Zábřeh přednášely sociální pracovnice paní Langarová a Bílková. Dozvěděli jsme se jak postupovat při zajištění služeb a stanovení úhrady za ně. Odpovídaly na dotazy
a rozdaly propagační materiály – účast 22 osob.

3. 2. pokračovala beseda s paní Václavíkovou na téma Jeseníky – chalupy v okolí Zábřehu, vystavených na panelu - účast 49 osob.

19. 2. jsme s Mgr. Opravilovou besedovali o zdravotnické prevenci, seznámila nás s působením jednotlivých léků a léčivých bylin, kdy je brát nebo neužívat
a odpověděla na množství dotazů – účast 31 osob.

3. 3. si paní Václavíková přivedla s sebou i odborníka pana Ladislava Tomáška
a besedovali jsme na téma Jeseníky – význam lesů. Hovořili o výsadbě lesů
i o jednotlivých stromech a paní Václavíková výklad doložila nádhernými fotografiemi – účast 34 osob.

10. 3. se konala výroční členská schůze, s kulturním programem vystoupili žáci ZUŠ Zábřeh. Byly provedeny volby do samosprávy klubu, zpráva o činnosti klubu – účast 71 osob.

26. 3. nám MUDr. Pavla Zechová přednášela na téma Jarní a podzimní deprese. Svůj výklad přizpůsobila našemu věku a odpověděla na všechny dotazy – účast 36 osob.

31. 3. jsme v prostorách klubu vyráběli velikonoční dekorace pod vedením paní Marie Johnové. Všem se podařilo vytvořit zajímavé ozdoby a děvčata prokázala značnou šikovnost – účast 26 osob.

7. 4. pokračoval cyklus besed s paní Václavíkovou na téma Jeseníky – stromy, hovořila o památných stromech, o jejich historii a významu, komentovala vystavené fotografie – účast 35 osob.

14. 4. nám pan Vítězslav Vurst vyprávěl o svých cestách po Rusku, hlavně
o Transsibiřské magistrále a jezeru Bajkal. Besedu doplnil o prezentaci
a okomentoval svými zážitky. Přislíbil nám další besedu o zážitcích ze svých cest a určitě se na něho obrátíme. Účast 50 osob.

15. 4. jsme navštívili Moravské divadlo Olomouc – balet Rusalka s hudbou Antonína Dvořáka. Někteří účastníci měli trochu obavu, zda se jim bude představení líbit. Balet není úplně běžná záležitost, ale všichni byli nadšeni zpracováním a krásnou výpravou – účast 46 osob.

23. 4. v našem klubu vystoupil ženský pěvecký sbor Slavice Zábřeh se sbormistryní paní Mgr. Štěpánkovou. Jejich koncert se v našem klubu stává tradicí a program si připravují s ohledem na nás. V závěru si vždy společně zazpíváme – účast 35 osob.

6. 5. nás jako každoročně ke Dni matek navštívily děti z Mateřské školy Severáček s pásmem básniček, písniček a tanečků. Vystoupení se líbilo a děti předaly ženám drobné dárečky – účast 35 osob.

7. 5. paní Václavíková pokračovala v besedě na téma Jeseníky – vody. Hovořila
o potůčcích a říčkách, o vodopádech a jezírkách, prezentaci promítal pracovník z Kulturáku – účast 19 osob.

14. 5. jsme v klubu oslavili Den matek. Pozvali jsme muzikanty pana Plháka
a Sadila, kteří nám zahráli na přání. Někteří si zazpívali a někteří se pokoušeli
i tancovat, což se v našich podmínkách moc nedá – účast 55 osob.

15. 5. pořádala Krajská rada seniorů Olomouckého kraje přátelské májové posezení v Posádkovém domě v Olomouci. Byla to první akce krajské rady a byla velmi úspěšná nejen počtem účastníků, ale i programem a jejími hosty. Akce se zúčastnil hejtman Olomouckého kraje pan Rozbořil, předseda republikové rady seniorů pan Pernes s manželkou, velitel posádky pan Jančík. Za náš klub se zúčastnily – Kylarová a Marcinková (prodávaly jsme vstupenky).

28. 5. se konala beseda s pracovnicemi Úřadu práce Mgr. Langerovou a Mgr. Žákovou na téma – sociální dávky pro osoby se zdravotním postižením a dávky státní sociální podpory. Děvčata odpověděla na četné dotazy a vysvětlila některé nejasnosti nároků a doložení dokladů k žádostem o soc. dávky – účast 27 osob.

2. 6. paní Václavíková povídala na téma Jeseníky – skály, které opět doložila pěknými fotografiemi a svými pozoruhodnými zážitky – účast 46 osob.

11. 6. jsme využili pozvání Charity Zábřeh k posezení s hudbou na Domovince na Leštinské ulici společně s klienty Domovinky. Pracovnice Domovinky pro nás přichystaly občerstvení, kdo si donesl špekáček, mohl si jej opéct, zahrála hudba Pepa a Vašek, dosti se tancovalo. Zájemci si mohli prohlédnout zařízení Domovinky, ať ví, jaké sociální služby se ve městě poskytují. Počasí bylo nádherné a tak posezení venku pod stromy bylo příjemné – účast 27 osob.

V červnu se uskutečnil v prostorách klubu turnaj v šipkách, kterého se zúčastnilo 6 tříčlenných družstev. Hrálo se třikrát dvě družstva proti sobě a vítězové postoupili do finále, ve kterém se utkala 3 družstva. Bohužel ne všichni se mohli zúčastnit všech kol, a proto některé družstvo muselo být doplněno jinými hráči. Ceny pro finalisty tvořil různý počet špekáčků a byli dekorováni i symbolickými medailemi. Ceny předávala Mgr. Kapplová. Vítězi se stalo družstvo ve složení: Balcárková, Marcinková a Pokorný. Jako výkonný počítač dosažených bodů se osvědčila paní Winterová, která organizačně zajišťovala celý turnaj.

23. 6. jsme se vydali na celodenní výlet do Rakouska s průvodcem Ing. Krylem z Olomouce. Na programu byla prohlídka kláštera v Melku a jeho zahrad, potom plavba velkou lodí po Dunaji z Melku do města Kremse, prohlídka města a cesta domů. Když jsme ráno v 5.00 hodin odjížděli ze Zábřehu, bylo počasí hrozné – déšť a velká zima. Po cestě se to začalo lepšit a na lodi už nám svítilo sluníčko
a hodně se oteplilo. Podél Dunaje jsou vidět zříceniny hradů a hrady, spousta vinic a kostelů. Celé to údolí se jmenuje Wachau a je to krásná krajina. Výlet se vydařil – účast 49 osob.

29. 6. Sdružení Obrany spotřebitelů Moravy a Slezska ve spolupráci s Krajskou radou seniorů zorganizovali seminář Spotřebitelské praktikum, který se konal v Olomouci v kongresovém sále v budově KÚ Olomouc. Semináře se zúčastnily paní Věra Bednarská a Jiřina Fišnarová. Dovezly materiály k předneseným okruhům a informovaly samosprávu.

V měsíci červenci má klub prázdniny. Babičky hlídají vnoučata a také jezdí na zaslouženou dovolenou. V srpnu se provoz klubu omezuje na jeden den v týdnu a střídají se úterky a čtvrtky. Termíny jsou vždy včas vyvěšeny a oznámeny členům.

Zábřežská kulturní s.r.o. během července nabídla pro seniory virtuální univerzitu třetího věku. V našem klubu jsme to měli v plánu již delší dobu, proto někteří členové se přihlásili a mají za sebou již 2 témata – astronomii a dějiny oděvní kultury a nyní probíhá kurz Barokní architektura v Čechách. U3V navštěvují: Badalová Anna, Brulíková Ludmila, Kupková Anna, Lepšíková Ludmila, Marcinková Zdena a Winterová Jana. Pokud je někdo další, prosím, ozvěte se.

8. 9. paní Václavíková pokračovala v besedě na téma Fotografie z cest a shrnula svoje cesty po arabských zemích. Vzpomenula na hezké zážitky – účast 33 osob.

9. 9. Policie ČR uspořádala v budově Krajského ředitelství policie v Olomouci seminář pro seniory Olomouckého kraje pod záštitou hejtmana Ing. Jiřího Rozbořila a ředitele Krajského ředitelství policie ČR plk. Ing. Libora Krejčíka na téma Trestná činnost páchaná na seniorech, domácí násilí a informace
o fungování linky 158. Bylo to velmi užitečné a získané informace můžeme použít v běžném každodenním životě. Semináře se zúčastnilo 12 členek klubu.

26. 9. zorganizoval Krajský úřad Olomouc setkání seniorů Olomouckého kraje ke Dni české státnosti. Celý týden senioři z celého kraje přijížděli autobusy do Olomouce, byli rozděleni do 4 skupin a postupně si prohlédli – pevnost poznání, projeli se Ololodí po Moravě s výkladem kapitána lodi a posléze prošli městem rovněž s průvodním slovem olomouckého herce a zasvěceným výkladem. Někteří vystoupali na věž kostela sv. Mořice a měli velmi neobvyklý výhled na orloj
a morový sloup na Horním náměstí. Potom následoval oběd v restauraci Tibet
cesta zpět. Nebylo pěkné počasí, neustále drobně pršelo, ale na lodi nám půjčili deky a v pevnosti bylo příjemné teplo. Zájezd byl pro seniory zdarma a ze Zábřehu se jej zúčastnilo 20 osob.

29. 9. nás v klubu navštívil zábřežský obyvatel pan Miroslav Kobza, redaktor olomouckého rádia a spisovatel. Jeho povídání o Nejstarší historii Zábřehu bylo pro nás velmi zajímavé a poutavé. Byla bohatá diskuse ai po skončení besedy pan Kobza podepisoval zájemcům svou knihu – účast 64 osob. Pan Kobza přislíbil svou účast i v letošním roce.

Občanské centrum Národní síť podpory zdraví organizuje v měsíci říjnu akci Rotopedtours a Pěškotours. Akce začíná 1. 10. a končí 31. 10. a počítá se každý metr jakkoliv zdolaný (na rotopedu, pěšky nebo na kole). Z našeho klubu se akce zúčastnilo 40 členů, ušli jsme 3 828 km a ujeli 710 km. Akci zakončila
Mgr. Kepprtová 29. 10., která předala certifikáty jednotlivým členům – účast 28 osob.

1. 10. uspořádalo město Zábřeh, spolek Metoděj a klub důchodců posezení k Mezinárodnímu dnu seniorů v Katolickém domě. Úvodní vystoupení o oslavě Mezinárodního dne seniorů jsem přednesla já. Divadelní spolek Václav z Václavova nám předvedl volné pokračování divadelní hry od Čechova – Námluvy. Následovalo drobné pohoštění a zpěv při harmonice, na kterou hrál Pepa. Za město se oslavy zúčastnil pan starosta Mgr. John a vedoucí sociálního odboru Mgr. Kapplová – účast 67 osob.

2. 10. se členové klubu zúčastnili zájezdu v rámci Seniorského cestování s cestovní kanceláří Za sluncem Olomouc, která vyhrála výběrové řízení vypsané a finančně dotované Olomouckým krajem. Jeli s námi senioři ze Zlatých Hor
a Šumperka. Cílem zájezdu bylo město Litovel, které jsme si s pracovnicí informačního centra prohlédli, její výklad byl zajímavý a o městě povídala ráda. Pan farář nám po dohodě otevřel kapli i kostel a pověděl o jejich historii. Někteří vystoupali na věž radnice, odkud byl nádherný výhled na město a okolí. Po té následoval moc dobrý oběd v restauraci na náměstí. Odtud jsme odjeli do Čech pod Kosířem do muzea kočárů. Také tady nás provázel průvodce, který o všech exponátech věděl tolik, že bychom tam mohli být celý den. Byl to zkrátka nadšenec pro věc. Počasí nám přálo a výlet se líbil – účast 26 osob.

6. 10. pokračovala paní Václavíková v besedě nad vystavenými fotografiemi, které komentovala svými zajímavými vzpomínkami, jak ve svých 65 letech putovala po zapomenutých krajích světa – účast 30 osob.

Město Zábřeh v rámci Týdne sociálních služeb v ČR zajišťuje Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb v Zábřehu. Tato akce se konala v týdnu od 5. do 11. října. Náš klub speciálně za tímto účelem nikdo nenavštívil. Měli jsme určené datum 6. 10., kdy se konala i beseda.

13. 10. se členové klubu zúčastnili procházky Zábřehem s průvodkyní paní Schwarzovou, která si nás vyzvedla v klubu a po dohodě nám procházku trochu zkrátila, protože byla velká zima. Někteří si mysleli, že o městě již všechno víme, ale po jejím výkladu jsme si naše znalosti ještě prohloubili – jenom je nezapomenout. Vycházku jsme zakončili v nedávno otevřené Levandulové kavárně na čaji nebo grogu. Byla to pěkná akce – účast 18 osob.

16. 10. pokračovala akce Seniorské cestování výletem do Náměště na Hané
a jeskyní v Javoříčku. Podle vyprávění účastníků mohu říct, že i tento výlet se líbil a z našeho klubu se jej zúčastnilo 9 členů.

Ve dnech 19. – 21. 10. se v prostorách klubu uskutečnila burza podzimního
a zimního oblečení. Poděkování za její organizaci patří členkám samosprávy – Winterové, Kylarové a Applové.

22. 10. jsme přivítali v klubu paní Růženu Mičánkovou, Ing. Jiřího Hambálka
a 2 další kolegy, kteří nás seznámili s čínskou medicínou. Několika zájemcům byla provedena základní diagnostika a byly předány kontakty mezi zájemci.
O dalším postupu si rozhodne každý jednotlivě a bude kontaktovat přímo paní Mičánkovou – účast 31 osob.

9. 11. se v městské knihovně konala beseda se spisovatelem historických románů a historických detektivek panem Vlastimilem Vondruškou. Byl velmi neformální a krásně hovořil o naší historii. Odpovídal na dotazy čtenářů a měl s sebou i své knihy k prodeji a k podpisu – účast 10 členů klubu.

12. 11. paní Václavíková popisovala další vystavené fotografie z cest po Indii. Její vyprávění bylo vždy velmi poučné a nevšední – účast 31 osob.

24. 11. se prostory klubu změnily v zahradnictví a pod vedením paní Johnové jsme vyráběli adventní dekorace, paní Kapplová zajistila od EKO servisu potřebnou zeleň a paní Johnová přinesla všechny další ozdoby a pomůcky – účast 42 osob.

Na této akci byli členové klubu seznámeni s příjemnou zprávou. Od 1. 12. 2015 budou jezdit zdarma městskou hromadnou dopravou po Olomouci všichni senioři starší 70 let, bez ohledu na adresu jejich trvalého bydliště. Je třeba si vyřídit průkazku s fotkou – rozměry 3 x 4 cm.

25. 11. se konalo Výroční zasedání Krajské rady seniorů Olomouckého kraje v Kongresovém sále KÚ Olomouc. Za náš klub se zúčastnily: Kylarová
a Marcinková. Na jednání byl schválen plán činnosti KRS na rok 2016 a na dalších jednáních bude podrobně rozpracován a budu vás průběžně informovat o všech aktivitách na klubových setkáních. O spoustě akcí KRS se dozvíte v časopise Moravský senior a Doba seniorů, které jsou v klubu k dispozici.

27. 11. organizoval Krajský úřad Olomouc spolu s Krajskou radou seniorů výlety do nově otevřeného termálního koupaliště ve Velkých Losinách. Protože byl zájezd zdarma a společně s námi jeli také senioři z Konice, Litovle a Uničova, jelo z našeho klubu 10 osob. Zájezd se líbil, bylo hodně zájemců a budeme se jej snažit zorganizovat sami.

1. 12. uzavřela paní Václavíková cyklus svých besed – nyní téma Čína.
Je obdivuhodné, že po tolika letech si pamatuje přesné názvy míst, někdy i těžko vyslovitelné, že se jí vybavují dávné zážitky a její přednes i bez mikrofonu
je zřetelný a je slyšet v celém prostoru klubu.

Rada města Zábřeh na svém prvním zasedání v letošním roce rozhodla o udělení Ceny města za rok 2015 paní Jitce Václavíkové za dlouholeté vzdělávací
a volnočasové aktivity pro seniory města. Bylo to zveřejněno v zábřežském informačním zpravodaji dne 27. 1. 2016. K tomuto ocenění bych ji i takto chtěla blahopřát a popřát hodně zdraví, abychom ji v klubu mohli zase po čase přivítat.

8. 12. jsem podala přihlášku za náš klub seniorů a stali jsme tak členy Krajské rady seniorů Olomouckého kraje. Členský poplatek činí 100,- Kč za rok. Zúčastňuji se jednání předsednictva KRS a informuji samosprávu i členy o jejích akcích i usneseních.

9. 12. dopoledne nás již tradičně navštívily děti z mateřské školy Severáček
a přednesly své vánoční pásmo básniček, písniček a tanečků. Rozdaly krásná papírová přání a přinesly hodně radosti do všedních dnů. Abychom podpořili krásnou předvánoční atmosféru, podávali jsme jako občerstvení vánoční punč, který výborně vaří paní Kylarová a všem moc chutnal. Účast 36 osob.

10. 12. nás Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh pozvala na Adventní chvilku do auly školy. Studenti si připravili vánoční písně, úryvek ze seriálu Chalupáři, u kterého jsme nasmáli dvakrát – jednou vtipnému textu a podruhé tomu, jaké měli schopnosti improvizace, protože jim často vypadl text a vytvářeli vtipné náhradní repliky. Také pro všechny připravili tradiční vědomostní kvíz
a pohoštění – vánoční cukroví a kávičku. Většina členů si nemohla v tento den prohlédnout vánoční výstavu výrobků, protože za chvíli se v klubu konala další akce. Účast 42 osob.

10. 12. pokračoval program dne koncertem sboru Severomoravských učitelů v klubu. Sbor byl posílen o členy olomouckého pěveckého sboru Nešvera. Koncert se vydařil, závěrem byla přednesena část vánoční Rybovy mše. Účast 33 osob.

17. 12. na Předvánočním posezení jsme zakončili činnost v roce 2015. Akce se zúčastnil pan starosta Mgr. John, pan místostarosta PaedDr. Crhonek a vedoucí sociálního odboru Mgr. Kapplová. Hosté popřáli všem přítomným pěkné vánoce
a hodně zdraví do nového roku. Následoval společný přípitek a občerstvení. Dostali jsme hodně pěkných cen do tomboly z města a zejména od našich členek. Všem bych chtěla poděkovat a věřím, že většina účastníků něco vyhrála. Účast 71 osob.

Na letošní rok připravila samospráva plán činnosti, který rovněž projednávala
a schválila rada města a bude naši činnost finančně podporovat.

Chci vás upozornit na nejbližší připravované akce:

17. 3. velikonoční výstava vlastních výrobků nebo zdařilé cizí výrobky. Akce se uskuteční v prostorách klubu, nemusíte mít obavy z poškození.

7. 4. v 14.00 hodin beseda s Mgr. Opravilovou na téma prevence, bylinky
a zdraví

20. 4. asi pojedeme do Prahy – prohlídka Parlamentu a Senátu, pojedeme vlakem – Leo expresem nebo individuálně, podrobnosti ještě účastníkům včas sdělíme, cestu si hradí každý sám

21. 4. v 16.00 hodin vystoupení pěveckého sboru Slavice

23. 4. v 5.45 hodin odjíždíme autobusem s cestovní kanceláři Za sluncem ze Zábřehu od polikliniky na Postřelmovské ulici do Velkého Mederu – Slovensko. Částku 520,- Kč asi vyberu a hromadně poukážu cestovce.

14. 6. je předpokládaný termín našeho zájezdu – trasa : Pardubice, možná lodí na Kunětickou horu, Perníková Chaloupka a muzeum Dr. Holuba v Holicích

Nadace firmy Sodexo vypsala dotace na činnost seniorů a s vedoucí sociálního odboru jsme podaly žádost pro náš klub. Jedná se o možnost navázání družby s klubem důchodců v bývalém družebním městě Handlová. O výsledku dotačního řízení bude vědět paní Kapplová a bude nás informovat.

Další akce budeme postupně upřesňovat. Na všechny akce, které klub pořádá, jsou v prostorách klubu a na dveřích klubu vždy velké pozvánky a všichni zájemci dostanou ještě individuální pozvánku, aby si ji mohli dát na viditelné místo a včas si připomenout termín akce. Pro zlepšení informovanosti členů vychází s předstihem oznámení o akcích v městském zpravodaji s logem křižovatky cest, který dostávají všichni občané zdarma do schránek.

V klubu jsou nástěnky, kde bývaly fotografie paní Václavíkové a tam budeme věsit další informace, tak si to prosím občas prohlédněte.

Současně chci požádat všechny členy o náměty a připomínky k činnosti klubu, abychom stále neopakovali úspěšné akce, ale vymysleli i něco nového.

Závěrem mně dovolte, abych jménem samosprávy a jistě i jménem vás všech poděkovala zástupcům města za jejich podporu. Město finančně zabezpečuje provoz klubu a bez jeho podpory bychom tuto činnost nemohli realizovat.

Děkuji za pozornost.

V Zábřehu dne 8. 3. 2016 Bc. Zdena Marcinková